GAO 0429 Safety plug PVC 230 V White IP20

  • Item no.: 620323
  • Manufacturer no.: 0429
  • EAN: 4004282404293

PLUG WHITE_FIL

  • Item no.: 620323
  • Manufacturer no.: 0429
  • EAN: 4004282404293

PLUG WHITE_FIL

Similar products