Helukabel 29134 Strand H07V-K 1 x 1.50 mm² White 100 m

  • Item no.: 1764285
  • Manufacturer no.: 29134
  • EAN: 2050005617336

Helukabel 29134 Strand 100 m

  • Item no.: 1764285
  • Manufacturer no.: 29134
  • EAN: 2050005617336

Helukabel 29134 Strand 100 m

Similar products