Kopp 721602006 Circuit breaker 1-phase 16 A 230 V, 400 V

  • Item no.: 1933727
  • Manufacturer no.: 721602006
  • EAN: 4008224352932

Kopp 721602006 Circuit breaker

  • Item no.: 1933727
  • Manufacturer no.: 721602006
  • EAN: 4008224352932

Kopp 721602006 Circuit breaker

Similar products